Piastow Baner gora

W projekcie zostały zaplanowane 2 konferencje, w których udział będzie bezpłatny. 

Zaproszenie do udziału w bezpłatnej konferencji zamykającej projekt

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji zamykającej projekt "UTWORZENIE ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW", która odbędzie się 21.03.2024 r. w Piastowie koło Warszawy i będzie też transmitowana online.

Podczas wydarzenia będzie można się dowiedzieć jakie inwestycje w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury zostały zrealizowane w ramach projektu na terenie miasta Piastowa, a także w jaki sposób można zrealizować podobne rozwiązania we własnym ogrodzie lub przestrzeni miejskiej.

Eksperci z Polskiego Stowarzyszenia "Dachy zielone" (Partner projektu) opowiedzą jak prawidłowo zaprojektować i wybudować dach zielony, żyjącą ścianę czy ogród deszczowy. Ponadto można będzie się dowiedzieć jakie sposoby aktywizacji lokalnych społeczności do działań mających na celu łagodzenie efektów zmian klimatu lub przeciwdziałanie tym efektom stosuje się w Norwegii oraz poznać przykłady norweskich budynków użyteczności publicznej, na których zastosowano dachy zielone celem budowy odporności miasta na skutki zmian klimatu.

Zapraszamy KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów" 

Tytuł konferencji: ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE MIAST DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU

Termin konferencji: 21.03.2024

Miejsce konferencji: Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie, ul. Warszawska 24 05-820 Piastów koło Warszawy, sala kina „Baśń”

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy: https://konferencje.psdz.pl/konferencja-piastow-2024/

Kontakt do Organizatora:

Ireneusz Bieńkowski Koordynator projektu

Urząd Miejski w Piastowie

tel. 22 7705231, mobile 502-717-324

e-mail: ibienkowski@piastow.pl

Projekt pn. "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa" polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich "wysp ciepła", zapobieganiu marnotrawienia żywności oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Projekt ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Jest realizowany z programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z obszaru Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków i finansowany ze środków MF EOG 2014-2021.

Więcej informacji o projekcie na: https://psdz.pl/fundusze_EOG/Piastow

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zaproszenie na konferencję otwierającą projekt pn:

„UTWORZENIE ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW”

realizowany przez Miasto Piastów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Łagodzenie Zmian Klimatu i Adaptacja do ich skutków.

 

Miasto Piastów, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI) mają zaszczyt zaprosić na konferencję otwierającą pod tytułem:

„ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE MIAST

DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU".

Konferencja odbędzie się 26.05.2022 w godz. 10.00-15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie sala kina „Baśń” ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów koło Warszawy.

Organizatorzy: Miasto Piastów wraz z Partnerami przewiduje również możliwość udziału online i oglądania konferencji na żywo za pośrednictwem internetu.

PROGRAM KONFERENCJI:

9.30 - 10.00   Rejestracja uczestników konferencji

10.00 - 10.15  Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, przedstawienie partnerów projektu

Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Piastowa

Marta Weber-Siwirska – Prezes  Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

David Vernon Brasfield – Prezes Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI) 

10.15 - 10.30  Wystąpienia okolicznościowe

Izabela Puczyłowska  – NFOŚiGW

Krzysztof Rymuza – Starosta Powiatu Pruszkowskiego

Dariusz Geller – Prezes Towarzystwa Polsko-Norweskiego

10.30 - 10.45  Przedstawienie założeń projektu „UTWORZENIE ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW” – Ireneusz Bieńkowski

10.45 - 11.25  Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom (Norwegian examples of drought and flood prevention) – David Vernon Brasfield 

11.25 - 12.05  Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych (Norwegian examples of rainwater management) – Gonçalo Liberato

12.05 - 12.20  Dyskusja

12.20 - 12.40  Przerwa kawowa

12.40 - 13.00  Wykorzystanie błękitno - zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – dr inż. Ewa Walter

13.00 - 13.20  Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury – dr hab. inż. Ewa Burszta Adamiak, prof. UPWr

13.20 - 13.40  Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych – dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, prof. UPWr

13.40 - 14.00  Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – dr inż. arch. Justyna Rubaszek 

14.00 - 14.20  Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu – dr inż. Daniel Skarżyński

14.20 - 14.45  Dyskusja

14.45 - 15.00  Podsumowanie i zakooczenie konferencji – dr inż. Marta Weber-Siwirska 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Pliki pdf z prezentacjami z konferencji zostały udostępnione na stronie: 

konferencje.psdz.pl/konferencja-otwierajaca-projekt-w-piastowie/


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.org

Piastow baner dol