Zarząd:

dr inż. Marta Weber-Siwirska   - Prezes Zarządu
Jarema Andrzej Rabiński   - Wiceprezes Zarządu
Jacek Poziemski   - Skarbnik Zarządu
Katarzyna Wolańska   - Członek Zarządu
Balbina Gryczyńska   - Członek Zarządu
Karolina Kaczor   - Sekretarz Zarządu
Kamil Rawski   - Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna:

Witalis Konopka   - Przewodniczący Komisji
dr inż. arch. Justyna Rubaszek   - Wiceprzewodnicząca Komisji
dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, prof. UPWr   - Członek Komisji
dr inż. Ewa Walter   - Członek Komisji
Maciej Krajewski   - Członek Komisji