Nr 1. Jarema Andrzej Rabiński
email: rzeczoznawca@Rabinski.pl

- w specjalności ochrona środowiska w toku realizacji i projektowania inwestycji budowlanych

Nr 2. Adam Młynik
email: laklato@tenbit.pl

- w specjalności ochrona roślin

Nr 3. Jakub Stanowski
email: stanowskijakub@gmail.com

- w specjalności dobory roślin, projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy dachów zielonych

Nr 4. Andrzej Kania
email: andrzejkania96@gmail.com

- w specjalności dobory roślin, projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy dachów zielonych

Nr 5. Witalis Konopka
email: witalis@duetsj.com.pl

- w specjalności dobory roślin, projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy dachów zielonych

Nr 6. Włodzisław Barcikowski
http://www.barcikowscy.eu/

- w specjalności dobory roślin, eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), ochrona fitosanitarna

Nr 8. Piotr Muszyński
email: pmuszynski@soprema.pl

- w specjalności projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy, rewitalizacja (modernizacja)

Nr 9. Marta Weber-Siwirska
email: marta.weber.s@gmail.com

 w specjalności projektowanie (technologie), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), dobory roślin

Nr 10. Aleksander Lech
email: aleksander@gcl.com.pl

-w specjalności projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy, rewitalizacja (modernizacja), dobory roślin

Nr 11. Karolina Kolasińska
email: k.kolasinska@itp.edu.pl

-w specjalności dobory roślin, inżynieria wodna, substraty i podłoża do upraw roślin, ochrona środowiska

ASYSTENCI Zespołu Rzeczoznawców: 

• Bronisz Marzena
• Bukowska Magdalena


Powołanie Zespołu ds. Szkoleń, ds. Rzeczoznawców oraz ds. Inspektorów Nadzoru - Uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 18 lutego 2011 r. nr 7/WZC/2010

  [POBIERZ PDF]

Powołanie Zespołu Rzeczoznawców  - Uchwała Zarządu z dnia 17 marca 2011 r. nr 5/SZ/2011

  [POBIERZ PDF]

REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone"

  [POBIERZ PDF]

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, działając, w trybie określonym w § 6 ust 1 i 2 REGULAMINU POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „DACHY ZIELONE”, określił Uchwałą Nr 05/ZS/2014, z dnia 16 maja 2014 roku, następujące specjalności w jakich powoływani będą kolejni Rzeczoznawcy PSDZ:

  1. dobory roślin,
  2. projektowanie (technologie),
  3. wykonawstwo (realizacja, budowa),
  4. eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja),
  5. naprawy,
  6. rewitalizacja (modernizacja),
  7. inżynieria wodna,
  8. ochrona fitosanitarna,
  9. ochrona środowiska,
  10. zabezpieczenia przeciwpożarowe.

W dniu 14 lutego 2022 roku, została podjęta uchwała nr R/01/ZS/2022, w sprawie określenia specjalności w jakich powoływani będą Rzeczoznawcy Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone", która na listę specjalności w jakich powoływani będą kolejni Rzeczoznawcy PSDZ-NOT wprowadza dodatkową pozycję: substraty i podłoża do upraw roślin.