Format: 2024
Tytuł Data Autor/Autorzy Pozycja Wydawnicza Plik
Fala renowacji: dachy zielone a poprawa efektywności energetycznej budynków 03/2021 Katarzyna Wolańska, Piotr Wolański Executive Magazine 1/2021
Klasyfikacja roślinnych ścian z uwzględnieniem polskich tradycji językowych 03/2017 M.Weber-Siwirska, D.Skarżyński, E.Walter, K.Wróblewska Architektura Krajobrazu 3 (17)
Nomenklatura dotycząca zielonych dachów w Polsce - przegląd pojęć w odniesieniu do teorii i praktyki 03/2017 E.Walter, K.Wróblewska, M.Weber-Siwirska, D.Skarżyński Architektura Krajobrazu 3 (17)
Nowoczesny - czyli jaki? 03/2017 Jarema Andrzej Rabiński Warunki Techniczne 1 (17)
Zieleń na przestrzeni miejskiej - wyjaśnienie pojęć 01/2017 Jarema Andrzej Rabiński Przestrzeń Miejska (1)
Hydroizolacje dla potrzeb zazielenienia dachów 11/2016 Magdalena Bukowska, Jarema A. Rabiński, Natalia Ewa Zborows Warunki Techniczne 4 (15)
Hałas a nowatorskie elementy aranżacji architektury krajobrazu miejskiego 05/2016 Maciej Kielak, Jarema A. Rabiński, Marta Żaryn Warunki Techniczne 2 (13)
Zagospodarowanie wód opadowych w obrębie budynku 11/2015 Ewa Burszta-Adamiak Warunki Techniczne 4 (10)
Woda jako element ochrony drzew w procesie inwestycyjnym 11/2015 Marzena Bronisz, Magdalena Bukowska, Jarema A. Rabiński Warunki Techniczne 4 (10)
Living walls in urban landscape 09/2015 Marta Weber-Siwirska Naukovij visnik Nacional'nogo universitetu bioresu