Piastow Baner gora

Poradnik Zielono-niebieska infrastruktura w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu

Autorami publikacji są: Katarzyna Wolańska z Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" (PSDZ było partnerem projektu), która opracowała rozdział "Rola zielono-niebieskiej infrastruktury w działaniach mitygacyjnych oraz adaptacji miasta do zmian klimatu" oraz David Vernon Brasfield z Norweskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI również było partnerem projektu), który przygotował rozdział "Przykłady dobrych praktyk w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Skandynawii".

Projekt pn. "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa" polegał na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich "wysp ciepła", zapobieganiu marnotrawienia żywności oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Projekt miał charakter kompleksowy i uwzględniał działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Był realizowany z programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z obszaru Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków i finansowany ze środków MF EOG 2014-2021.

Katarzyna Wolańska: Publicystka specjalizująca się w tematyce zielono-niebieskiej infrastruktury. Członek zarządu w Polskim Stowarzyszeniu „Dachy Zielone“ (PSDZ). Brała udział w opracowywaniu koncepcji projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa", pisaniu wniosku aplikacyjnego oraz realizacji działań edukacyjno-informacyjnych. 

David Vernon Brasfield: Prezes zarządu Norweskiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych (NFGI). Architekt i inżynier budowlany. Obecnie zajmuje się planowaniem odporności na zmiany klimatu i inwentaryzacją klimatu w krajowym sektorze opieki zdrowotnej w Norwegii. Brał udział w opracowywaniu koncepcji projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa", pisaniu wniosku aplikacyjnego oraz realizacji działań edukacyjno-informacyjnych. 

Publikacja jest bezpłatna. Zachęcamy do pobrania pliku i zapoznania się z Poradnikiem, który został udostępniony w Aktualnościach


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.org

Piastow baner dol