Baner Konin

20 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie, w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 maja 1/3 w Koninie, odbyła się konferencja prasowa w trybie hybrydowym, otwierająca projekt „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie", w którym beneficjentem jest miasto Konin, a partnerami są: Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone"Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Norweskie Stowarzyszenie Zielona Infrastruktura.


W konferencji uczestniczyli:

  • Piotr Korytkowski – Prezydent Miasta Konina
  • dr inż. Marta Weber-Siwirska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (online)
  • David Brasfield – Prezes Norweskiego Stowarzyszenia Zielona Infrastruktura (NFGI) (online)
  • Katarzyna Wolańska – członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (online)
  • zespół ds. realizacji projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” 
  • przedstawiciele mediów.

Konferencja była prowadzona w języku polskim i angielskim. Tłumaczył Marek Gralewski.

Podczas konferencji swoje prezentacje przedstawili:

- Joanna Olczak - Specjalista ds. prac urbanistyczno - architektonicznych projektu - Architekt Miejski.

- dr inż. Marta Weber-Siwirska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.

- oraz David Brasfield – Prezes Norweskiego Stowarzyszenia Zielona Infrastruktura (NFGI).

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia.


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.org

Baner Konin dol