Baner Konin

Strona zawierająca udostępniane materiały edukacyjne opracowane w ramach projektu.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", które powstały w ramach projektu „ZIELONE KORYTARZE MIEJSKIE – KLIMATYCZNE PRZEBUDZENIE W KONINIE”. Partnerem projektu było PSDZ. Projekt został zrealizowany jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu", korzystał z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG  oraz budżetu państwa i miasta).

Część 1 - Miejska Wyspa Ciepła - dr inż. Ewa Walter
https://www.youtube.com/watch?v=RPnkFVgEHms

Część 2 - Kontekst bioróżnorodności - dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska
https://www.youtube.com/watch?v=EGWRVoilyhs

Część 3 -  Odnawialne źródła energii w kontekście walki o czyste powietrze
– dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska
https://www.youtube.com/watch?v=Uzxe62TfxIQ

Cześć 4 -  Sensoryka – w jaki sposób rośliny wpływają na zmysły i życie człowieka – dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska
https://www.youtube.com/watch?v=S8cQMrRUVnE

Część 5 - Zielone korytarze miejskie a ekomobilność - dr inż. Ewa Walter
https://www.youtube.com/watch?v=tmrGftG1bZc

Część 6 - Człowiek jako część przyrody - arch. kraj. Aleksander Lech
https://www.youtube.com/watch?v=uihYfpPQiFM

Część 7 - Retencja krajobrazowa – problem podtopień i lokalnych powodzi - dr inż. Ewa Walter
https://www.youtube.com/watch?v=DYACuOxNj4U

Część 8 -  Korzyści z „zielonych dachów” i „żyjących ścian” – arch. kraj. Aleksander Lech
https://www.youtube.com/watch?v=anXMpz9Z4x4

Cześć 9 - Kontekst miejskich wysp ciepła i poprawa mikroklimatu – arch. kraj. Aleksander Lech
https://www.youtube.com/watch?v=RmYxKTg5FfE


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.org

Baner Konin dol