Baner Konin

Miasto Konin jako lider oraz Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" jako partner w projekcie pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” mają przyjemność zaprosić do udziału w bezpłatnej konferencji edukacyjnej „Klimatyczny Konin. Zielono–niebieska infrastruktura w praktyce”, która obędzie się 21 września 2022 roku, w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, sala 5 b, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin.

Prelegentami podczas konferencji będą eksperci z PSDZ oraz Norwegian Association for Green Infrastructure.

Możliwy jest udział stacjonarny lub on-line. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie https://konferencje.psdz.pl/konferencja-w-koninie/

Serdecznie zapraszamy.

 

W dniu 20 października 2021 r. o godzinie 12.00 odbyła się konferencja prasowa informująca o projekcie pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie”.


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.org

Baner Konin dol