Baner Konin

Aktualności

Aktualności i bieżące informacje związane z realizowanym projektem, w tym w szczególności o prowadzonych działaniach edukacyjno-świadomościowych i powstających inwestycjach w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Konin.

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt w Koninie 25.04.24

Miasto Konin we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Polskim Stowarzyszeniem Dachy Zielone oraz Norweskim Stowarzyszeniem na rzecz Zielonej Infrastruktury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji zamykającej projekt pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie", która odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. od godz.

 


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.org

Baner Konin dol