Konferencja PSDZ 31.03.23 zapraszamy do współpracy sponsorów

Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" oraz Studenckie Koło Naukowe Ogrodników przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu planują organizację konferencji, która odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dniu 31 marca 2023 r. Ponieważ chcielibyśmy zaprosić do bezpłatnego udziału w wydarzeniu także przedstawicieli miast, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, opracowaliśmy pakiety sponsorskie, które umożliwią PSDZ sfinansowanie tych działań.

Sponsorami mogą być zarówno członkowie PSDZ, jak i podmioty zewnętrzne. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Tematyka i grupa docelowa konferencji:

Gościem specjalnym konferencji będzie Luigi Petito z sekcji eurojskiej Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN), który jest odpowiedzialny za kontakty WGIN z Komisją Europejską. Uczestnicy konferencji będą mogli poznać informacje na temat planowanych na szczeblu europejskim form wsparcia rozwoju dachów zielonych i zielonej infrastruktury. Tego typu działania z pewnością będą miały wpływ na koniunkturę w branży dachów zielonych i roślinnych ścian w ciągu najbliższych lat na terenie Polski.

Na konferencji zostaną też przedstawione wyniki II Konkursu na najlepszą pracę dyplomową PSDZ z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian. W tegorocznej edycji Konkursu partnerem jest Ambasada Królestwa Niderlandów. Z tej okazji do udziału zostaną też zaproszeni przedstawiciele Ambasady oraz laureaci konkursu.

Organizatorzy liczą na udział: członków PSDZ, urzędników odpowiedzialnych za zieleń miejską, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów, studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wszelkich zainteresowanych osób.

Zapraszamy do współpracy w charakterze sponsorów tego wydarzenia. PSDZ proponuje 2 pakiety sponsorskie.

I. Sponsor złoty (główny) konferencji (tylko 1 sponsor). W ramach tego pakietu proponujemy:

-Umieszczenie roll-up sponsora za mównicą na sali, w której będzie się odbywać konferencja

-Wystąpienie 10-minutowe reprezentanta sponsora z własną prezentacją

-Przekazanie przez organizatora uczestnikom konferencji ulotek lub katalogów przygotowanych przez sponsora

-Informowanie na stronie internetowej www.psdz.pl w komunikacie dot. konferencji o fakcie sponsorowania konferencji przez dany podmiot

Koszt pakietu 5000 zł.

 

II. Sponsor srebrny konferencji. Może być 2 sponsorów.

W ramach tego pakietu proponujemy:

-Umieszczenie roll-up sponsora na sali (po lewej stronie stołu konferencyjnego), w której będzie się odbywać konferencja

-Wystąpienie 10-minutowe reprezentanta sponsora z własną prezentacją

-Przekazanie przez organizatora uczestnikom konferencji ulotek lub katalogów przygotowanych przez sponsora

-Informowanie na stronie internetowej www.psdz.pl w komunikacie dot. konferencji o fakcie sponsorowania konferencji przez dany podmiot

Koszt pakietu 4000 zł.

 

III. Sponsor brązowy konferencji (ilość bez ograniczeń). W ramach tego pakietu proponujemy:

-Umieszczenie roll-up sponsora na sali, w której będzie się odbywać konferencja

-Przekazanie przez organizatora uczestnikom konferencji ulotek lub katalogów przygotowanych przez sponsora

-Informowanie na stronie internetowej www.psdz.pl w komunikacie dot. konferencji o fakcie sponsorowania konferencji przez dany podmiot

Koszt pakietu 500 zł.

 

Firmy i podmioty zainteresowane współpracą sponsorską prosimy o odpowiedź do końca lutego na adres biuro@psdz.pl.

Historia aktualności

2024 (41)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages