Zapraszamy na bezpłatny webinar organizowany przez Europejską Federację Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Ścian (EFB)!

Tytuł: Usługi ekosystemowe  dachów zielonych i ocena możliwych korzyści ekonomicznych.

Data i godzina: 21 lutego 2024 r., godz. 16:00 (CET)
Język: Angielski

Prelegenci:
Ana Teixeira Mesquita (Portugalia) - dyrektor operacyjny w Landlab Portugal, członek zarządu ANCV
Marek Hekrle (Czechy) - pracownik naukowy na Uniwersytecie J.E. Purkyniego i IREAS Praga

Patronat branżowy nad szkoleniem: Strategie, standardy i certyfikacja w zakresie zakładania i utrzymania zieleni

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line: Strategie, standardy i certyfikacja w zakresie zakładania i utrzymania zieleni organizowanym przez miesięcznik "Zieleń Miejska". Partnerem branżowym szkolenia jest Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone". W programie m.in. wystąpienie Małgorzata Żydek-Piątek "Żyjąca ściana jako zieleń publiczna na przykładzie doświadczenia Katowic".

Trwa realizacja Zielonego Podwórka Miejskiego – ul. Dworcowa w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

Trwają prace przy ul. Dworcowej. W ramach realizacji projektu pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" odbetonowujemy miasto, a w miejscach rozszczelnionej nawierzchni pojawią się rabaty z licznymi nasadzeniami roślinności zatrzymującej wodę. Stare rabaty zostaną wypełnione nowymi nasadzeniami. 

Pages

Historia aktualności

2024 (11)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages