Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia

Komisja Europejska przyjęła 14 października 2020 strategię na rzecz Fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Budynki odpowiadają za około 40 procent zużycia energii w UE i 36 procent emisji gazów cieplarnianych. Jedynie 1 procent budynków poddaje się co roku renowacji pod kątem efektywności energetycznej, dlatego skuteczne działania w tym zakresie mają podstawowe znaczenie dla tego, aby Europa stała się neutralna klimatycznie. Wdrożenie strategii Fala renowacji ma doprowadzić do zwiększenia wskaźników renowacji budynków co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Rozwiązania oparte na przyrodzie są wyróżnione wśród głównych obszarów interwencji.

Potwierdzeniem roli jaką będzie miała zielona infrastruktura, w tym dachy zielone w realizacji strategii Fala renowacji jest list jaki Prezes Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (World Green Infrastructure Network - WGIN)  prof. Manfred Koehler otrzymał  z DG ENER opracowującej i realizującej politykę Komisji Europejskiej w zakresie energii. WGIN aktywnie włączało się w opracowywanie strategii Fala renowacji i będzie współpracować przy jej implementacji.

W liście Komisji Europejskiej skierowanym do WGIN została podkreślona rola tzw. Nature Based Solution (NBS) i znalazło się potwierdzenie, że rozwiązania oparte na zasobach przyrody są wyróżnione wśród głównych obszarów interwencji i prowadzą do zdecydowanych działań umożliwiających szerokie spektrum zmian w ramach Fali renowacji. Z ramienia polskich organizacji z WGIN współpracuje Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone", którego Prezes dr inż. Marta Weber - Siwirska jest członkiem zarządu Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury.  

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia. Plik do ściągnięcia poniżej.

Fala renowacji na potrzeby Europy
PDF icon Pobierz (949.36 KB)

Historia aktualności

2024 (43)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages