Informacje z zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” 17.06.2011 r.

Komisja prowadząca: Przewodniczący – Ewa Burszta-Adamiak
Zastępca – Wojciech Łyczko
Sekretarz – Ewa Walter
Komisja Skrutacyjna: Andrzej Kania i Maciej Krajewski 
Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 26.06.2009-31.05.2011. Uchwała.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009/2010. Uchwała.
  4. Wnoszenie uwag do nowej wersji Statutu. Dyskusja. Uchwała.
  5. Wnoszenie uwag do Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Dyskusja. Uchwała.
  6. Wnoszenie uwag do Regulaminu powoływania, weryfikacji i odwoływania rzeczoznawców PSDZ. Uchwała.
  7. Wybór komisji skrutacyjnej.
  8. Wybór władz Stowarzyszenia na następną kadencję. Uchwała.
  9. Inne bieżące sprawy i wniesione.
Protokół z obrad:
PDF icon Pobierz (106.55 KB)
Propozycja nowego STATUTU:
PDF icon Pobierz (236.29 KB)

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages