Patronat branżowy nad szkoleniem: Strategie, standardy i certyfikacja w zakresie zakładania i utrzymania zieleni

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line: Strategie, standardy i certyfikacja w zakresie zakładania i utrzymania zieleni organizowanym przez miesięcznik "Zieleń Miejska". Partnerem branżowym szkolenia jest Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone". W programie m.in. wystąpienie Małgorzata Żydek-Piątek "Żyjąca ściana jako zieleń publiczna na przykładzie doświadczenia Katowic". Pani Małgorzata Żydek-Piątek będzie reprezentować nasze Stowarzyszenie oraz Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Strategie zazieleniania miast, konsultacje społeczne w zakresie zarządzania tkanką miejską, standardy zakładania i utrzymania zieleni miejskiej a także certyfikacja materiału roślinnego czy chociażby elementów małej architektury miejskiej - w jaki sposób odnaleźć się w gąszczu najnowszych trendów i jak nadążyć za wytycznymi? W którym miejscu zaczyna się proces transformacji miast ku tym, gdzie zieleń zajmuje ważne miejsce w funkcjonowaniu jego mieszkańców? Tego dowiecie się Państwo na szkoleniu, którego Partnerem branżowym jest Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone".

Do udziału zapraszamy m.in: pracowników Zarządów Zieleni Miejskiej i ogrodników miejskich, pracowników samorządowych, decydentów w jednostkach oświatowych, architektów krajobrazu, projektantów, hydrologów, projektantów w branży hydrotechnicznej, inwestorów i wykonawców terenów zieleni oraz inwestycji miejskich, pracowników Zarządów Dróg i Zieleni, kadrę naukową oraz studentów.

Więcej informacji i możliwość rejestracji na: https://utrzymaniezieleni.abrys.pl/

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages