Trwa realizacja Zielonego Podwórka Miejskiego na V osiedlu w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”!

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz z budżetu państwa i miasta Miasto Konin w ramach projektu, zmienia teren znajdujący się na V osiedlu między POLOmarketem a sklepem Twój Market.

Jak przebiega realizacja? 

Zostaje rozszczelnione ok. 845 m2 asfaltowej nierównej nawierzchni. W miejscu betonowego deptaka powstanie ścieżka mineralna wodoprzepuszczalna.

Pojawią się rabaty z nasadzeniami roślinności zatrzymującej wodę i dającej cień. Zostaną zasadzone byliny, krzewy a także drzewa liściaste.

Powstaną dwie niecki retencyjne. Przy jednej z nich pojawią się 3 łapacze wody opadowej w ciekawej formie.

Pojawią się także elementy małej architektury: 10 ławek z donicami na zieleń, zielona donica z funkcją REDBOX, 10 gazonów z zielenią pochłaniającą spaliny, kosze do segregacji śmieci - 10 szt. po 4 pojemniki.

Zastosowany system ma działanie praktyczne oraz edukacyjne – jako element błękitno-zielonej infrastruktury stosowanej w celu adaptacji do zmian klimatycznych, których następstwem są m.in. ulewne deszcze i powodzie miejskie.

Projekt Zielonego Podwórka Miejskiego na V osiedlu opracował Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej!

Projekt pn.: „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, realizowany jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, korzysta z dofinansowania o wartości prawie 8,7 mln zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ponad 1,5 mln PLN otrzymanego z budżetu państwa!

 

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages