Projekt Piastów podsumowanie działań edukacyjno-informacyjnych z 2023 r.

Koniec grudnia to dobry moment na podsumowanie działań edukacyjno-informacyjnych zrealizowanych w 2023 roku w ramach projektu pn. "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa". W działaniach tych brali udział członkowie Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" jako partnera projektu.

Pod koniec IV kwartału powstała zawartość merytoryczna tablic informacyjnych.

Podczas wrześniowego webinaru "Błękitno-zielona infrastruktura jako sposób na "odbetonowanie" miast. Cele, korzyści, zastosowanie" zorganizowanego przez wydawcę miesięcznika "Zieleń Miejska" dr inż. Ewa Walter opowiadała m.in. o dobrych wzorach projektów, w których realizowane są inwestycje w zielono-niebieską infrastrukturę, w których PSDZ jest partnerem, w tym o projekcie realizowanym wspólnie z miastem Piastów.

Pod koniec maja odbyły się warsztaty, które przeprowadzili przedstawiciele partnerów projektu: Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ) oraz Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI).

Celem warsztatów było uświadomienie uczestnikom złożoności problematyki dotyczącej zielono-niebieskiej infrastruktury oraz zaprezentowanie istotnych aspektów z punktu widzenia innych specjalistów oraz zwiększenie świadomości odnośnie roli zielono-niebieskiej infrastruktury i jej wpływu na mikroklimat miejski. Relację z warsztatów można zobaczyć na stronie https://psdz.pl/blog/639

Powstały również artykuły promocyjne, które zostały opublikowane na stronie projektu oraz na portalu tematycznym ZielonaInfrastruktura.pl

Regularnie, co najmniej raz w miesiącu były publikowane informacje w aktualnościach na stronie internetowej projektu oraz mediach społecznościowych.

Projekt "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa" ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Jest realizowany z programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z obszaru Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków i finansowany ze środków MF EOG 2014-2021.

Miło nam zaprosić do udziału w konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w marcu 2024 r. O terminie i programie konferencji będziemy informować na stronie projektu.

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages