Międzynarodowa konferencja: Zazielenianie współczesnych miast,18 – 19 kwietnia 2024, Warszawa i on-line

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ) ekspercka organizacja naukowo-techniczna, wspomagająca wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce inżynierskiej i gospodarczej, specjalizująca się w tematyce zielonej i zielono-błękitnej infrastruktury oraz adaptacji do zmian klimatu, działająca od ponad 14 lat na terenie Polski, sfederowana w Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN), Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zazieleniania Budynków (EFB) oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji, która uświetni obchody 15-lecia PSDZ.

Zazielenianie współczesnych miast.

Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian.

18 – 19 kwietnia 2024, Hotel Sound Garden w Warszawie i on-line

organizator zapewnia tłumaczenie na j. polski

 

Skład Komitetu naukowego:

dr hab. Edyta Sierka, Uniwersytet Śląski w Katowicach  – przewodnicząca

dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – członek komitetu

dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – członek komitetu

dr inż. Marta Weber-Siwirska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – członek komitetu

 

Skład komitetu organizacyjnego: 

Marta Weber-Siwirska - przewodnicząca

Katarzyna Wolańska

Jacek Poziemski

Kamil Rawski 

Katarzyna Wróblewska

Anna Sylwester-Czapla

Aleksander Lech

 

OPIS MERYTORYCZNY KONFERENCJI

Celem konferencji jest przedstawienie:

  1. Dobrych wzorów - najlepszych przykładów zielonej i zielono-błękitnej infrastruktury na różnych kontynentach;
  2. Aktualnie prowadzonych badań naukowych;
  3. Programów wspierających propagowanie i wdrażanie zielonej infrastruktury;
  4. Najnowszych technologii w zakresie zielonej i zielono-błękitnej infrastruktury.

 

RAMOWY PLAN KONFERENCJI

18 kwietnia 2024 r.

Sesje referatowe w 3 blokach tematycznych:

badawczym, projektowym oraz polityki miejskie

8.00 –  9.00 rejestracja uczestników

9.00 –17.30 sesje referatowe

podczas pierwszego dnia konferencji przewidziana jest jedna przerwa lunchowa i dwie przerwy kawowe

 

19 kwietnia 2024 r.

Sesja terenowa, podczas której zaprezentowane zostaną przykłady zielonej i zielono-błękitnej infrastruktury na terenie Warszawy.

Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.

 

AUTORZY REFERATÓW ZAMAWIANYCH, KLUCZOWI PRELEGENCI

Ewa Burszta-Adamiak członek założyciel i pierwsza prezes PSDZ, profesor na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu; działalność naukową wiąże z tematyką zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi w terenach zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem w badaniach korzyści hydrologicznych dachów zielonych; współpracując z gospodarką realizuje zadania mające na celu poprawę gospodarowania zasobami wodnymi miasta oraz promocję rozwiązań do rozproszonej retencji i infiltracji w terenach zurbanizowanych;

David Brasfield architekt i inżynier budowlany. Obecnie zajmuje się planowaniem odporności na zmiany klimatu i inwentaryzacją klimatu w krajowym sektorze opieki zdrowotnej w Norwegii;

Pavel Dostal prezydent czeskiego stowarzyszenia Zelené Střechy, wiceprezes European Federation of Green Roof and Green Wall Associations (EFB);

Laura Gatti agronom, konsultantka i projektantka krajobrazu oraz współprojektantka wielokrotnie nagradzanego „Bosco Verticale” w Mediolanie architekta Stefano Boeri, a także Vertical Forest Nanjing, La Forêt Blanche Paris, Trudo Vertical Forest Eindhoven i innych; 

Dusty Gedge wieloletni Prezes, obecnie Ambasador European Federation of Green Roof and Green Wall Associations (EFB), Członek Zarządu Green Roof Organisation (GRO);

Aslan Jonoubi architekt posiadający swoje pracownie w Iranie oraz w Kanadzie, profesor w Shiraz Azad University; 

Manfred Kohler prezydent Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (World Green Infrastructure Network – WGIN), profesor w Neubrandenburg University of Applied Sciences; 

Luigi Petito założyciel Business Solutions Europa, pracujący na co dzień z World Green Infrastructure Network jako osoba odpowiedzialna za współpracę z Komisją Europejską;

Jan Rapan wiceprezes Słowackiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych i Zielonej Infrastruktury, zawodowo zajmuje się danymi na poziomie naukowym łącząc naukę i dane w wartościowe elementy do podejmowania decyzji; 

Dhiru Thadani architekt i urbanista, główny projektant nowych miast i miasteczek, rewitalizacji miast i dzielnic oraz innych projektów we wszystkich 52 stanach USA; autor książek, które służą jako podręczniki dla studentów architektury i planowania przestrzennego również na niektórych polskich uczelniach; 

Konferencja jest kierowana do przedstawicieli samorządów, świata nauki, studentów, projektantów i firm, których działalność związana jest z zieloną i zielono-błękitną infrastrukturą, a także do urzędników odpowiedzialnych za zieleń w miastach.

Zaprezentowane realizacje stosowane w miastach całego świata mogą posłużyć jako inspiracje dla polskich miast do podejmowania działań na rzecz budowania strategii i wdrażania dobrych praktyk w zakresie zielonej i zielono-błękitnej infrastruktury.

Przedstawienie prowadzonej tematyki w zakresie zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury przyczyni się do popularyzacji rozwiązań służących retencji, adaptacji miast do zmian klimatu i ochrony klimatu przed dalszymi zmianami (mitygacja).

Swoją obecność na konferencji potwierdzili reprezentanci uczelni z całego świata oraz praktycy związani z tematyką zielonej i zielono-błękitnej infrastruktury.

Przedstawione na sesjach referatowych przykłady gotowych realizacji oraz prowadzonych projektów zachęcą uczestników do wdrażania rozwiązań w zakresie zielonej i zielono-błękitnej infrastruktury w polskich warunkach.

W ostatnim dniu konferencji zaprezentowane zostaną przykłady zielonej i zielono-błękitnej infrastruktury na terenie Warszawy. 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT KONFERENCYJNYCH

Poniższa opłata konferencyjna obejmuje: udział w sesjach referatowych pierwszego dnia, tłumaczenie symultaniczne, przerwy kawowe, lunch i materiały konferencyjne.

Zgłoszenie i wpłata do 31.XII.23, ceny w PLN:

członkowie PSDZ z opłaconą składką członkowską: 450 zł

studenci: 500 zł

pozostali: 600 zł

Zgłoszenie i wpłata do 31.XII.23, ceny w EUR:

członkowie PSDZ, WGIN, EFB: 105 EUR

normal: 135 EUR

students: 115 EUR

 

Zgłoszenie i wpłata od 1. I. 24 do 31.III. 24, ceny w PLN:

członkowie PSDZ z opłaconą składką członkowską: 500 zł

studenci: 600 zł

pozostali: 750 zł

 

Zgłoszenie i wpłata od 1. I. 24 do 31.III. 24, ceny w EUR:

normal: 170 EUR

students: 135 EUR

 

Zgłoszenie i wpłata od 1. IV. 24 do 18.IV. 24, ceny w PLN:

członkowie PSDZ z opłaconą składką członkowską: 650 zł

studenci: 800 zł

pozostali: 1000 zł

 

Zgłoszenie i wpłata od 1. IV. 24 do 18.IV. 24, ceny w EUR:

normal: 225 EUR

students: 120 EUR

Osoby wpłacające w terminie bezpośrednio przed konferencją powinny podczas rejestracji okazać potwierdzenie przelewu opłaty konferencyjnej.

 

Poniższa opłata konferencyjna obejmuje udział on-line w sesjach referatowych pierwszego dnia konferencji:

Zgłoszenie do 15.IV.24

230 zł lub 50 EUR

 

Poniższa opłata obejmuje uczestnictwo w uroczystej kolacji w pierwszym dniu konferencji:

Zgłoszenie do 15.IV.24

200 zł lub 45 EUR

 

Poniższa opłata obejmuje uczestnictwo w wycieczce podczas drugiego dnia konferencji:

Zgłoszenie do 7.IV.24*

150 zł lub 35 EUR

*W przypadku jeśli zgłoszenie zainteresowania udziałem w wycieczce w drugim dniu konferencji, czyli 19 kwietnia 2024r. wpłynie do PSDZ w terminie po 7.04.2024, osoba zainteresowana powinna pytać o możliwość uczestnictwa w wycieczce podczas rejestracji w pierwszym dniu konferencji.

Wycieczka i kolacja stanowią opcje dodatkowe, do wyboru.

 

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie na stronie:

gmc.psdz.pl/

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages