Warsztaty dla mieszkańców Dębicy

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza mieszkańców Dębicy do udziału w warsztatach, które poprowadzą eksperci z Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone".

Szkolenia odbędą się w Dębicy 22 września dla 30 osób. Są organizowane w ramach projektu pn. „Zielono – niebieska infrastruktura, jako narzędzie do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu na obszarach zabudowanych” realizowanego przez Miasto Dębica i Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Warsztaty są przeznaczone dla mieszkańców Dębicy i obejmować będą część teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak dobierać rośliny z uwzględnieniem warunków siedliskowych, stanowiskowych a także, jak pielęgnować zieleń. Natomiast w ramach części praktycznej wezmą udział w sadzeniu roślin w powstających w ramach ww. projektu ogródkach kieszonkowych przy ul. Ogrodowej i ul. Batorego w Dębicy.

Organizatorzy zapewniają niezbędne narzędzia.

Dębiczanie zainteresowani wzięciem udziału w warsztatach, mogą zgłaszać się do dnia 11 września 2023 r. na adres mailowy rozwojmiasta@umdebica.pl

W treści zgłoszenia należy wskazać:

imię i nazwisko, email, telefon, oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem mieszkańcem Dębicy”.

W tytule emaila należy wskazać: Zgłoszenie na warsztaty.

W warsztatach może wziąć udział 30 osób, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione e-mailowo o miejscu i godzinie rozpoczęcia szkoleń.

Zajęcia są współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.

Więcej informacji o projekcie na: https://eog.wisloka.pl/2021/12/29/projekt-realizacja-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-na-terenie-gmin-nalezacych-do-zwiazku-gmin-dorzecza-wisloki-realizowany-w-ramach-programu-srodow/

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages