Udział w konferencji „ZAZIELENIANIE DACHÓW POLSKICH MIAST”

31.03.23 r. członkowie zespołu ds. realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” uczestniczyli w konferencji „ZAZIELENIANIE DACHÓW POLSKICH MIAST” organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie “Dachy Zielone” (partner Miasta Konina w projekcie) oraz Studenckie Koło Naukowe Ogrodników na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Konferencję otworzyła dr inż. Marta Weber‐Siwirska, Prezes PSDZ. W czasie konferencji swoje wystąpienia przedstawili m.in.:

  • Luigi Petito Head od secretariat World Green Infrastructure Network/ EU Chapter, który wygłosił referat pt.: Innowacje w polityce UE wspierające zieloną infrastrukturę w okresie transformacji klimatycznej
  • arch. kraj. Weronika Marcol, PSDZ, LARK, która przedstawiła Zielony dach Økern Portal jako przykład pionierskiego projektowania w dobie zmian klimatycznych, zagrożeń dla bioróżnorodności i rosnących wymagań społecznych.

Po prezentacjach odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Magdalena Biela, Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach; Marek Dera, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław‐Południe; Grzegorz Synowiec, Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii, Urząd Miejski Wrocławia; Kazimierz Śródka, Pracownia architektoniczna SRDK Architekci Studio Śródka oraz Katarzyna Wolańska, publicystka portal ZielonaInfrastruktura.pl. Katarzyna Wolańska w trakcie dyskusji omówiła przykład Konina jako miasta realizującego projekt w zakresie zielonej infrastruktury i budowy zielonych korytarzy.

Szczególną uwagę słuchaczy zwrócił przedstawiany przez arch. kraj. Weronikę Marcol budynek Økern Portal, zrealizowany w OsloZrównoważony rozwój, zastosowana bioróżnorodność, efektywność energetyczna to jego podstawowe cechy. Budowę obiektu zakończono w 2021 roku. W budynku mieszczą się biura, restauracje, hotel, a także obiekty sportowe. Na jego dachu znajduje się różnego rodzaju zieleń. Jest to przestrzeń otwarta dla każdego również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to miejsce spotkań w zielonej, pełnej bioróżnorodności przestrzeni. Mogą tu odbywać się zajęcia szkolne, spotkania biznesowe, czy też po prostu można tam spędzić wolny czas. Rośliny tam rosnące są jadalne i wykorzystywane przez restauracje, które znajdują się w tym budynku. Z kolei niewykorzystane warzywa są przerabiane na kompost, który użyźnia zielony dach. Ponadto system odwodnienia dachu budynku został tak skonstruowany, aby wody opadowe nie były odprowadzane do sieci miejskiej, a przeznaczone do nawodnienia rosnących na dachu roślin.

Przypominamy, że w ramach realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, przedstawiciele Miasta Konina w czerwcu 2022 roku mogli zwiedzić dach tego budynku i zapoznać się z rozwiązaniami zastosowania zielono – niebieskiej infrastruktury. Spotkali się wówczas z Panią Weroniką Marcol, która jako jedna z architektów krajobrazu biorących udział w projektowaniu Økern Portal oprowadzała po inwestycji członków wizyty studyjnej.

Projekt pn.: „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, realizowany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, korzysta z dofinansowania o wartości prawie 7 mln zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ponad 1 mln zł otrzymanego z budżetu państwa.

Celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości społecznej na temat zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Konferencja była dobrą okazją do rozpowszechniania informacji o tym projekcie.

 

Historia aktualności

2024 (41)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages