Projekt Piastów: Zaproszenie na warsztaty

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach, realizowanych w ramach projektu pn: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa", którego celem jest wzmocnienie odporności miasta na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnej społeczności.

Terminy warsztatów:

Warsztat I 29 maja 2023 r. w godz. 9.00 -15.00

Dla pracowników urzędów i instytucji, władz samorządowych, aktywistów miejskich, aktywistów ekologicznych, architektów krajobrazu, planistów, studentów przygotowujących się do tych zawodów w skali lokalnej, zarządców zajmujących się terenami zieleni w skali lokalnej, inspektorów nadzoru oraz nauczycieli.

Warsztat II 30 maja 2023 r. w godz. 9.00 -15.00

Dla uczniów szkół w Piastowie

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza przy ulicy 11 Listopada 2a, w Piastowie

Sposób zgłoszenia uczestnictwa:

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc stacjonarnych prosimy o potwierdzenie zainteresowania udziałem do dnia 24 maja 2023 r.

Planowana jest również relacja online na YouTube.

Link do relacji online zostanie wysłanym wszystkim zainteresowanym po uprzednim zgłoszeniu.

Zgłoszenia do udziału stacjonarnego, jak i online należy dokonać na adres e-mail:

konferencja@piastow.pl, ibienkowski@piastow.pl

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Program warsztatów:

Zaplanowano 3 bloki tematyczne.

Blok tematyczny 1 - "Rola roślin i wody w krajobrazie miasta",

Blok tematyczny 2 - "Miasto w obliczu zachodzących zmian klimatycznych",

Blok tematyczny 3 - "Projektowanie zielono-niebieskiej infrastruktury/designing green and blue infrastructure".

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele partnerów projektu: Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (w tym pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) oraz Norwegian Association for Green Infrastructure.

Cel warsztatów i informacje o projekcie:

Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom złożoności problematyki dotyczącej zielono-niebieskiej infrastruktury oraz zaprezentowanie istotnych aspektów z punktu widzenia innych specjalistów oraz zwiększenie świadomości odnośnie roli zielono-niebieskiej infrastruktury i jej wpływu na mikroklimat miejski wśród pracowników urzędów i instytucji, władz samorządowych, aktywistów miejskich, aktywistów ekologicznych, architektów krajobrazu, planistów, studentów przygotowujących się do tych zawodów w skali lokalnej, zarządców zajmujących się terenami zieleni w skali lokalnej, inspektorów nadzoru oraz nauczycieli i uczniów. Przedstawiciele różnych grup zawodowych mają różne spojrzenie na to samo zagadnienie, a niektóre jego aspekty mogą być nawet pomijane w poszczególnych branżach.

Warsztaty pozwolą poznać proste sposoby ekologicznych działań możliwych do zastosowania w miejscu zamieszkania. Zdobyte podczas warsztatów doświadczenie pomoże uczestnikom nabrać nawyku dbania o środowisko (nie tylko lokalne), a może także przenieść je na grono rodziny i znajomych. Warsztaty, czyli nauka przez doświadczenie i praktykę są bardzo efektywną formą przyswajania wiedzy.

Warsztaty prowadzone przez specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" oraz przedstawiciela norweskiego partnera NFGI pozwolą na rozwijanie wiedzy i świadomości w zakresie potencjału zielonej infrastruktury w lokalnych warunkach. Warsztaty dostarczą informacji i inspiracji zdefiniowanej według potrzeb edukacyjnych grupie interesariuszy projektu.

Projekt pn: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa" ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Jest realizowany we współpracy z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone“ (PSDZ) oraz Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI), w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Realizacja Projektu zaplanowana jest na lata 2022-2024.

 

Historia aktualności

2023 (27)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages