Projekt Konin: warsztaty dla mieszkańców 20 i 21.04.23

W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbędą się warsztaty dla mieszkańców Konina w Domu Kultury Oskard przy ulicy Aleje 1 Maja 7a, w Koninie, a w dniu 21 kwietnia br. dla uczniów konińskich szkół. Na warsztaty dla mieszkańców Konina zapraszamy w szczególności pracowników urzędów i instytucji, władz samorządowych, aktywistów miejskich, aktywistów ekologicznych, architektów krajobrazu, planistów, studentów przygotowujących się do tych zawodów w skali lokalnej, zarządców zajmujących się terenami zieleni w skali lokalnej, inspektorów nadzoru oraz nauczycieli.

Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości uczniów odnośnie roli zielono-niebieskiej infrastruktury i jej wpływu na mikroklimat miejski. Warsztaty pozwolą poznać proste sposoby ekologicznych działań możliwych do zastosowania w miejscu zamieszkania. Zdobyte podczas warsztatów doświadczenie pomoże młodym mieszkańcom Konina nabrać nawyku dbania o środowisko (nie tylko lokalne), a może także przenieść je na grono rodziny i znajomych. Warsztaty, czyli nauka przez doświadczenie i praktykę są bardzo efektywną formą przyswajania wiedzy.

Zaplanowano 3 bloki tematyczne. Blok tematyczny 1 - "Rola roślin i wody w krajobrazie miasta", blok tematyczny 2 - "Miasto w obliczu zachodzących zmian klimatycznych", blok tematyczny 3 - "Projektowanie zielono-niebieskiej infrastruktury/designing green and blue infrastructure".

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele partnerów projektu: Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (w tym pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) oraz Norwegian Association for Green Infrastructure.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 19 kwietnia 2023 r.

Rejestracji należy dokonać na adres e-mail: justyna.bruch@konin.um.gov.pl, magdalena.michnicka@konin.um.gov.p lub pod numerem telefonu: 63 240 11 77, 63 240 11 61.

Przedstawiciele różnych grup zawodowych mają różne spojrzenie na to samo zagadnienie, a niektóre jego aspekty mogą być nawet pomijane w poszczególnych branżach. Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom złożoności problematyki dotyczącej zielono-niebieskiej infrastruktury oraz zaprezentowanie istotnych aspektów z punktu widzenia innych specjalistów. Warsztaty prowadzone przez specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" przedstawiciela norweskiego partnera NFGI pozwolą na rozwijanie wiedzy i świadomości w zakresie potencjału zielonej infrastruktury w lokalnych warunkach. Warsztaty dostarczą informacji i inspiracji zdefiniowanej według potrzeb edukacyjnych grupie interesariuszy projektu.

Warsztaty odbędą się w ramach projektu pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie", który polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich "wysp ciepła" oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Projekt ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Historia aktualności

2023 (27)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages