Norweskie dobre wzory - odkrywanie strumieni i rzek w miastach

Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego do krajów skandynawskich mieli m.in. okazję poznać przykłady rozwiązań wprowadzanych przez miasto Oslo. Odkrywanie strumieni i rzek w mieście Oslo to rezultat realizacji planu pod nazwą Ponowne otwarcie rzek i strumieni w Oslo.

Podobnie jak na całym świecie, w czasie intensywnej urbanizacji, wiele strumieni i rzek zostało skanalizowanych, ukrytych pod ziemią i przykrytych zabudową. Pod koniec lat 90. XX wieku nastąpiła zmiana w podejściu do planowania przestrzennego miasta. Dostrzeżono i doceniono potencjał związany z odkrywaniem zabudowanych rzek i strumieni. Dzięki współpracy różnych interesariuszy (polityków, pracowników samorządowych, organizacji pozarządowych i mieszkańców) oraz wysokim nakładom finansowym, strategia przywracania rzek i strumieni miastu jest w Oslo z sukcesem wdrażana już od wielu lat i stała się kluczowym przykładem rozwiązań polegających na stosowaniu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego w ramach projektu pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" mogli zapoznać się z podstawowymi korzyściami wynikającymi z odkrywania rzek i strumieni w mieście, polegającymi m.in. na tym, że:

  • otwarte cieki wodne w przeciwieństwie do powierzchni wybetonowanych (szczelnych) magazynują wodę podczas intensywnych opadów, co pomaga przeciwdziałać podtopieniom i błyskawicznym powodziom miejskimi;
  • spowalniają i ograniczają odpływ deszczówki do kanalizacji, umożliwiając tym samym zrównoważone zarządzanie wodą deszczową w mieście;
  • powierzchnia wody nie nagrzewa się tak jak powierzchnie betonowe, więc nie przyczynia się do powstawania zjawiska miejskiej wyspy ciepła;
  • odkryte rzeki i strumienie są magazynem wody, dzięki czemu przeciwdziałają zjawisku suszy;
  • woda odparowując tworzy przyjazny mikroklimat;
  • poprawiają jakość życia mieszkańców miast;
  • wpływają pozytywnie na różnorodność biologiczną, stając się przestrzenią przyjazną dla fauny i flory.

Historia aktualności

2023 (19)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages