Konin inwestuje w zielono-niebieską infrastrukturę

To poprzemysłowe miasto, gdzie występuje wiele terenów pokopalnianych, zmierza do zwiększenia ilości terenów obsadzonych roślinami, połączenia istniejących i nowo powstających terenów zieleni w zielone korytarze miejskie, które staną się zintegrowanymi przestrzeniami dostarczającymi tzw. usług ekosystemowych.

Poprzez realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” miasto dąży do rozwiązania problemów polegających na występowaniu zjawiska miejskiej wyspy ciepła, suszy, niskich opadów i niedoboru wody, a równocześnie lokalnych podtopień spowodowanych gwałtownymi ulewami i ograniczoną retencją wód opadowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.

Więcej na stronie internetowej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" jako partnera projektu https://psdz.pl/fundusze_EOG/Konin

Historia aktualności

2023 (61)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages