Dobre wzory - Bjørvika nowoczesna dzielnica Oslo z dachami zielonymi

Bjørvika to najbardziej nowoczesna część Oslo, stolicy Norwegii. Powstała u nasady fiordu Oslofjorden, na dawnych terenach portowych i stanowi przykład udanego adaptowania terenów poprzemysłowych, gdzie wcześniej znajdowały się doki i magazyny portu kontenerowego.

Podobnie jak HafenCity – nowoczesna dzielnica przy starym porcie w Hamburgu w Niemczech (gdzie wizytówką i atrakcją miasta jest budynek filharmonii nad Łabą – Elbphilharmonie), jest często opisywana jako modelowy przykład adaptacji terenów portowych.

Intensywne prace rewitalizacji dawnych terenów portowych w Bjorvika rozpoczęto w 2000 roku, w ramach projektu Fjordbyen (Miasto Fiordu). Ten projekt przekształcenia dawnego portu w nowoczesne centrum Oslo ma się zakończyć w roku 2035.

Najbardziej rozpoznawalnymi obiektami, symbolami tej dzielnicy są: gmach Opery Narodowej, nowa siedziba Muzeum Muncha, Biblioteka Publiczna, a także zespół ustawionych w rzędzie, równolegle do siebie, wielofunkcyjnych wysokich budynków (każdy z wieżowców jest inny), określanych nazwą „Barcode” („kod kreskowy”).

Bjørvika jest uznawana za przykład przyjaznej mieszkańcom, dobrej architektury i centrum biurowo-kulturalno-mieszkaniowego na najwyższym poziomie. Co znaczące na wielu budynkach zastosowano dachy zielone, zadbano o tereny zieleni wokół budynków i świadomie ukształtowane cieki wodne, na tyłach dzielnicy powstał ogród społeczny – możemy tu znaleźć wiele przykładów błękitno-zielonej infrastruktury.

Dzielnica Bjørvika była jednym z terenów prezentowanych uczestnikom wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. W wyjeździe szkoleniowym wzięli udział przedstawiciele Miasta Konin oraz uczestniczący aktywnie w pracach projektowych przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (jako partnera projektu). Szkolenie zorganizowane zostało pod przewodnictwem norweskiego partnera projektu Norwegian Association for Green Infrastructure i dostarczyło wizytatorom z Polski wiedzy, materiałów szkoleniowych oraz inspiracji w zakresie planowania i projektowania błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz proekologicznych rozwiązań stosowanych w środowisku miejskim.

Fot. Architektura budynków z dachami zielonymi w dzielnicy Bjørvika, w stolicy Norwegii przybiera bardzo ciekawe formy. Źródło: Katarzyna Wolańska, PSDZ

 

Historia aktualności

2024 (11)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages