Kolejny etap realizacji projektu w Koninie

Szczelnie zabetonowane przestrzenie powodujące powstawanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła, mała powierzchnia terenów zieleni, które byłyby zdolne do pochłaniania dwutlenku węgla, oczyszczania powietrza i rozproszonej retencji, niski poziom wód gruntowych z powodu braku regularnych opadów oraz eksploatacji górniczej, a do tego niewystarczająca edukacja ekologiczna. Konin podobnie jak wiele innych ośrodków miejskich boryka się z tymi problemami, które w tym mieście spotęgowane są dodatkowo obecnością przemysłu odkrywkowego.

Działania, które mają zaradzić tak zdefiniowanym problemom wprowadza właśnie wkraczający w kolejną fazę projekt pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, w którym partnerami są Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI), Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie miasta do zmian klimatu przez wprowadzenie zielono-niebieskiej infrastruktury oraz nadanie miastu nowego, proekologicznego charakteru. Infrastruktura, która powstanie w ramach projektu stworzy swego rodzaju ekologiczny krwiobieg miasta, który poprzez sieć zielonych korytarzy połączy przestrzenie miejskie w różnych jego częściach. Przedsięwzięciom inwestycyjnym towarzyszą działania edukacyjne, których celem jest proces zmiany świadomości ekologicznej mieszkańców.

Oprócz 23 odcinków zielonych korytarzy miejskich, w mieście pojawią się zazielenione wiaty, nowa zieleń miejska połączona z małą architekturą, zieleń w donicach, gazony zieleni, zieleń w połączeniu z parkletami, a więc niewielkimi miejscami odpoczynku, powstałymi z przekształcenia miejsca parkingowego oraz ważne dla miasta – roślinne nasadzenia zatrzymujące wodę. Zielona infrastruktura posłuży także do rozszczelnienia zabetonowanych miejskich przestrzeni. W dbałości o realizację zasad gospodarki obiegu zamkniętego pojawią się kosze do segregacji śmieci. Na osiedlach powstaną miejskie podwórka, tężnie, które staną się miejscem integracji, edukacji, a nade wszystko wypoczynku i zabaw mieszkańców.

Projekt realizowany jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Historia aktualności

2023 (19)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages