Piastów zapytanie o cenę warsztaty

W związku z prowadzeniem działań w ramach projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” i umowy partnerskiej pomiędzy PSDZ a miastem Piastów, realizowanej ze środków w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa, przesyłamy niniejsze zapytania ofertowe i zwracamy się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na wykonanie poniżej opisanych działań projektowych.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku. Przy działaniu został podany przedmiot zamówienia.

 

Warsztat nr 1 dla osób dorosłych, w tym ekspertów

Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i poprowadzenie merytoryczne warsztatów zgodnie z poniżej podanymi założeniami wraz z przygotowaniem materiałów dla uczestników.

Blok tematyczny 1 – 2 trenerów z PSDZ - "Rola roślin i wody w krajobrazie miasta"

Blok tematyczny 2– 2 trenerów z PSDZ – "Miasto w obliczu zachodzących zmian klimatycznych"

Blok tematyczny 3 – 1trener PSDZ (+ 1 NFGI) – "Projektowanie zielono-niebieskiej infrastruktury”

Warsztaty w każdym bloku tematycznym rozpoczną się 30 minutową prezentacją zawierającą informacje wprowadzające dostosowane do potrzeb poszczególnych grup odbiorców. Kolejnym etapem będzie praca uczestników w 5-cio osobowych podgrupach, koordynatorami tych działań będą trenerzy poszczególnych warsztatów. Praca w podgrupach będzie polegała na przeprowadzeniu analizy SWOT w odniesieniu do miasta Piastów w każdym kolejnym bloku tematycznym. Po zakończeniu pierwszego bloku tematycznego cała grupa przechodzi razem do kolejnego bloku prowadzonego przez inną parę trenerów.

Warsztaty zakończą się wspólną prezentacją wyników prac w podgrupach i podsumowaniem poszczególnych bloków przez trenerów.

Ilość uczestników: 30 osób stacjonarnie w trzech grupach:

grupa 1 (10 osób) – eksperci zajmujący się na co dzień tematyką związaną z projektem: pracownicy wydziałów związanych z ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym w urzędzie miasta, pracownicy spółek miejskich zajmujący się zagospodarowaniem wód opadowych

grupa 2 (10 osób) – pozostali pracownicy urzędów, spółek miejskich,

aktywiści zainteresowani tematyką zielono-błękitnej infrastruktury, mitygacji, adaptacji

grupa 3 (10 osób) – nauczyciele biologii ze szkół podstawowych, średnich, szkół o profilu związanym z tematyką budownictwa, ochrony środowiska

Dodatkowo uczestnicy on-line.

Planowany czas realizacji: IV kw. 2022

 

Warsztat nr 2 dla uczniów

Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i poprowadzenie merytoryczne warsztatów zgodnie z poniżej podanymi założeniami wraz z przygotowaniem materiałów dla uczestników.

Planowany czas trwania warsztatów 6 godzin: 3 bloki tematyczne po 1,5 godziny każdy+ 15 minut oficjalne rozpoczęcie i podział uczestników na grupy + 30 minut przerwa + 15 minut podsumowanie warsztatów

Program:

Warsztaty rozpoczną się wspólnym powitaniem uczestników i przedstawieniem trenerów. Następnie uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy wiekowe, w których będą przechodzić przez poszczególne bloki tematyczne. Wszystkie 3 grupy uczestników rozpoczynają warsztaty w tym samym czasie w trzech różnych blokach tematycznych.

Blok tematyczny 1 – "Rola roślin i wody w krajobrazie miasta"

Blok tematyczny 2– "Miasto w obliczu zachodzących zmian klimatycznych"

Blok tematyczny 3 – "Projektowanie zielono-niebieskiej infrastruktury"

Warsztaty w każdym bloku tematycznym rozpoczną się 30 minutową prezentacją zawierającą informacje wprowadzające dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych uczestników.

Kolejnym etapem będzie praca uczniów w 5-cio osobowych podgrupach, koordynatorami tych działań będą trenerzy poszczególnych warsztatów.

Praca w podgrupach będzie polegała na przeprowadzeniu analizy SWOT w odniesieniu do miasta Piastowa w każdym kolejnym bloku tematycznym. Po zakończeniu pierwszego bloku tematycznego cała grupa przechodzi razem do kolejnego bloku prowadzonego przez inną parę trenerów.

Warsztaty zakończą się wspólną prezentacją wyników prac w podgrupach i podsumowaniem poszczególnych bloków przez trenerów.

Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości uczniów odnośnie roli zielono-niebieskiej infrastruktury i jej wpływu na mikroklimat miejski. Warsztaty pozwolą poznać proste sposoby ekologicznych działań możliwych do zastosowania w miejscu zamieszkania. Zdobyte podczas warsztatów doświadczenie pomoże młodym mieszkańcom Piastowa nabrać nawyku dbania o środowisko (nie tylko lokalne), a może także przenieść je na grono rodziny i znajomych. Warsztaty, nauka przez doświadczenie i praktykę jest bardzo efektywną formą przyswajania wiedzy.

Planowany czas realizacji: I kw. 2023

W przypadku warsztatów należy podać cenę brutto za:

-Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów rozliczane za 1 godzinę warsztatów oraz przygotowanie materiałów dla uczestników warsztatów rozliczane za materiały dla 1 uczestnika.

-Cena nie powinna uwzględniać kosztów podróży, wyżywienia i noclegów (te koszty są osobno refundowane).

Prosimy również podać, którym warsztatem (czy warsztat nr 1 dla dorosłych, w tym ekspertów, czy/oraz warsztat nr 2 dla dzieci) oraz którym tematem jest zainteresowana osoba składająca ofertę cenową.

Lider projektu Miasto Piastów oraz Partner projektu PSDZ zastrzegają możliwość zmiany zaplanowanych i podanych w niniejszym zapytaniu terminów realizacji, przy czym działania będą realizowane w czasie trwania projektu.

Oferty odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia, zawierające nazwę działania, cenę brutto za dane działanie, dane kontaktowe osoby składającej ofertę oraz informacje o doświadczeniu kandydata pozwalającym mu podjąć się realizacji danego zobowiązania prosimy przesyłać drogą mailową na adres: biuro@psdz.pl, do dnia 4.04.2022 r.

 

Historia aktualności

2023 (19)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages