O projekcie "Zielone korytarze" na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska znalazła się informacja o projekcie "Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie" oraz o Polskim Stowarzyszeniu "Dachy Zielone" jako jednym z partnerów tego przedsięwzięcia. Zachęcamy do zapoznania się z tą informacją www.gov.pl/web/klimat/zielone-korytarze-miejskie--klimatyczne-przebudzenie-w-koninie

Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze wniosków: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w obszarze Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany.

Na etapie aplikowaniu w ramach naboru do programu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach", miasto Konin we współpracy z partnerami uczestniczącymi w pisaniu wniosku (Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone“, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Norwegian Association for Green Infrastructure) zdiagnozowało problemy i dostosowało do nich działania inwestycyjne i edukacyjne. Ze strony PSDZ w pracach uczestniczyły: Prezes dr inż. Marta Weber-Siwirska oraz członek Zarządu Katarzyna Wolańska.

Jak pokazała lista rankingowa (projekt zgłoszony przez Konin znalazł się na 2 miejscu, na 19 wnioskodawców z przyznanym dofinansowaniem i 91 wniosków złożonych w naborze na zielono-niebieskie inwestycje), koncepcja ta zyskała bardzo pozytywne oceny.

Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" jest specjalistycznym, ekologicznym stowarzyszeniem naukowo – technicznym wspomagającym wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce inżynierskiej, jak też gospodarczej i społecznej.

PSDZ w przedsięwzięciu udzieliło wsparcia merytorycznego podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Miało znaczny wkład w wypracowanie koncepcji inwestycji z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury, które będą realizowane w ramach projektu i wypracowaniu planu komunikacji będącego załącznikiem do wniosku aplikacyjnego. Było również odpowiedzialne za pozyskanie do współpracy partnera norweskiego i prowadziło ustalenia z partnerem z Norwegii przez cały okres przygotowywania wniosku aplikacyjnego. Na etapie realizacji projektu prowadzi działania informacyjno-edukacyjne: prowadzenie merytoryczne konferencji i szkoleń, opracowywanie i publikacja artykułów oraz opracowanie poradnika zawierającego rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury, które zostały zastosowane w projekcie. Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową projektu, gdzie na bieżąco informuje o prowadzonych działaniach edukacyjnych.

Poprzez realizację projektu miasto Konin dąży do rozwiązania problemów polegających na występowaniu zjawiska miejskiej wyspy ciepła, suszy, niskich opadów i niedoboru wody, a równocześnie (co bardzo charakterystyczne dla skutków zmian klimatycznych) lokalnych podtopień spowodowanych gwałtownymi ulewami i ograniczoną retencją wód opadowych.

Historia aktualności

2022 (57)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (30)

Pages