O projekcie "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" podczas webinarium "Miasta 15-minutowe"

W dniu 12.01.2022 odbyło się webinarium "Miasta 15-minutowe – utopia czy niedaleka przyszłość?" zorganizowane przez miesięcznik "Zieleń Miejska". Partnerem merytorycznym wydarzenia było PSDZ.

Na zaproszenie organizatora jednym z prelegentów była dr inż. Marta Weber-Siwirska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", która omówiła założenia projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie", jako przykładu wdrażania idei miast 15-minutowych.

Działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców polskich miast z reguły wpisują się w ideę „miast 15- minutowych”. Jednakże aby w pełni stać się takim miastem należy działać wielokierunkowo. Zwykle jest to wieloletni proces podzielony na etapy stanowiące swoiste kroki w dążeniu do celu. Drogę tę można skrócić sięgając po środki zewnętrzne jakimi są np. środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jesienią 2021 roku miasto Konin we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone”, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Norweskim Stowarzyszeniem Zielonej Infrastruktury rozpoczęło realizację projektu "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" dotyczącego różnych form publicznie dostępnej zieleni miejskiej. Jednym z elementów miasta 15-minutowego jest właśnie dostępność prawidłowo funkcjonujących terenów zieleni. 

Realizowany od 1.09.2021r. do 30.04.2024r. projekt pod nazwą „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" doskonale wpisuje się w koncepcję miasta 15-minutowego. Zielone korytarze w mieście Konin mają m.in. polegać na tworzeniu nowych miejsc z zieloną infrastrukturą, które będą pełnić funkcje ekologiczne w procesach adaptacji do zmian klimatycznych i równocześnie służyć mieszkańcom oraz turystom, poprawiając jakość życia w mieście. W ramach projektu powstaną nowe miejsca z zielono-niebieską infrastrukturą i tym samym nastąpi połączenie w zielone korytarze istniejących już w przestrzeni publicznej tego typu miejsc.

Projekt polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, a przez to zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich wysp ciepła oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta. Ma charakter kompleksowy: uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. 

 

Historia aktualności

2023 (19)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages