Projekt z Funduszy EOG - podpisanie umowy partnerskiej z miastem Piastów

Miło nam poinformować, że w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Piastowie została podpisana umowa partnerska pomiędzy PSDZ a Piastowem. Umowa dotyczy współpracy przy realizacji projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów", który będzie realizowany w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Ze strony PSDZ umowę podpisali: Prezes Marta Weber-Siwirska oraz Skarbnik, Członek Zarządu Jacek Poziemski. W imieniu Piastowa umowę podpisali: Burmistrz Grzegorz Szuplewski i Skarbnik miasta Grażyna Wójcik.

Intensywne prace nad przygotowaniem koncepcji merytorycznej projektu, zakresem współpracy z partnerem z Norwegii oraz napisaniem wniosku aplikacyjnego trwały od kwietnia 2020 r. Prace prowadziły: Prezes Marta Weber-Siwirska oraz Członek Zarządu Katarzyna Wolańska, która również była obecna podczas podpisania umowy partnerskiej z Piastowem.

Celem głównym projektów na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach" w ramach obszaru programowego "Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków", jest zwiększenie odporności na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.

Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienia świadomości społecznej w zakresie tych zmian, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.

Rezultatem projektów mają być rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury, którym będą towarzyszyć działania edukacyjne i zwiększające świadomość, mające na celu zmianę zachowań społecznych na postawy bardziej sprzyjające ochronie klimatu i adaptacji do tych zmian.

Historia aktualności

2022 (49)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (30)

Pages