Wyłoniono zespół do spraw weryfikacji kolejnego kandydata na Rzeczoznawcę NOT - PSDZ

Zarząd PSDZ zawiadamia, że działając w trybie określonym w § 9 ust 1 REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „DACHY ZIELONE” [zwanego dalej Regulaminem], wyłonił ZESPÓŁ DO SPRAW WERYFIKACJI [zwany dalej ZESPOŁEM] kandydata na Rzeczoznawcę NOT - PSDZ - Pana Piotra MUSZYŃSKIEGO, w składzie:

  • Pan Jarema Andrzej Rabiński, Rzeczoznawca NOT-PSDZ nr 1
  • Pan Michał Woszczyk, Rzeczoznawca NOT-PSDZ nr 7
  • Pan Witalis Konopka, Rzeczoznawca NOT-PSDZ nr 5
  • a w przypadku absencji jednego z ww. rzeczoznawców, w zastępstwie - Pan Adam Młynik, Rzeczoznawca NOT-PSDZ nr 2

w celu przeprowadzenia, w dniu 19-05-2016 roku, o godz. 11:00, w sposób niezawisły i autonomiczny weryfikacji przedstawionych przez kandydata dokumentów, a następnie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z ww. kandydatem na Rzeczoznawcę NOT - PSDZ w celu zapoznania się z jego znajomością przedmiotu (§ 9 ust 2 ww. Regulaminu).

Przypominamy, że z mocy:

  • § 9 ust 3 ww. Regulaminu - Prawo udziału w ww. ZESPOLE, a w szczególności zadawania kandydatowi pytań, przysługuje KAŻDEMU innemu zainteresowanemu Rzeczoznawcy NOT – PSDZ.
  • § 9 ust 5 ww. Regulaminu - ww. ZESPÓŁ działają w trybie niejawnym.
  • § 9 ust 6 ww. Regulaminu - ww. ZESPÓŁ, w przypadku uznania kwalifikacji kandydata, przedstawia Zarządowi PSDZ protokół z wnioskiem o jego wpisanie na LISTĘ RZECZOZNAWCÓW NOT - PSDZ.

Historia aktualności

2024 (41)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages