Weryfikacja kandydata na Rzeczoznawcę

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 2/ZS/2013, z dnia 11 marca 2013 roku, podjętą jednogłośnie:

  1. wezwał Rzeczoznawców PSDZ do wyłonienia ze swego składu, w drodze losowania, minimum trzyosobowego ZESPOŁU DO SPRAW WERYFIKACJI oraz przeprowadzenia weryfikacji przedstawionych przez kandydata na Rzeczoznawcę PSDZ - NOT Pana Włodzisława Barcikowskiego (zwanego dalej Kandydatem) dokumentów, a następnie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem, w celu zapoznania się z jego znajomością przedmiotu.
  2. zobowiązał Wiceprezesa PSDZ Pana Jaremę A. Rabińskiego do: 
    a. poinformowania wszystkich Rzeczoznawców NOT - PSDZ, o przysługującym im prawie udziału w ZESPOLE DO SPRAW WERYFIKACJI Kandydata, a w szczególności zadawania Kandydatowi pytań w trakcie przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej, 
    b. uzgodnienia z ZESPOŁEM DO SPRAW WERYFIKACJI miejsca i terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem, a następnie poinformowania o powyższym kandydata.
Uchwała Nr 2/ZS/2013
PDF icon Pobierz (147.35 KB)

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages