Nowi członkowie zwyczajni PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 1/ZS/2013, z dnia 11 marca 2013 roku, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” następujące osoby: 
• Pan Piotr Marian BEŁDYGA
• Pan Piotr Łukasz MUSZYŃSKI
• Pan Zbigniew Mieczysław ŚLADOWSKI

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages