Spotkanie konsultacyjne zespołu roboczego do spraw opracowania statutu powołanego przez Zarząd Główny FSNT-NOT 28.09.2011 r.

W dniu 29.09.2011 r. w sali kominkowej Warszawskiego Domu Technika odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego do spraw opracowania statutu FSNT-NOT, powołanego uchwałą 55/XXIII Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT z dnia 11 czerwca 2011, na które zostało zaproszone także Polskie Stowarzyszenie ‘Dachy Zielone”. Program spotkania obejmował: dyskusję nad propozycjami wprowadzenia zmian w statucie Federacji FSNT-NOT.

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” na spotkaniu tym reprezentował wiceprezes Pan Jarema A. Rabiński. W toku dyskusji omówiono tezy do zmian w statucie zgłoszone przez poszczególne stowarzyszenia członkowskie, a w szczególności sprawy terenowych jednostek organizacyjnych FSNT-NOT oraz konieczność ochrony interesów branż zawodowych. 

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages