W dniach 18 – 21-03-2011r. w Łodzi zostały zorganizowane Targi Ogrodów i Małej Architektury PLANTEXPO 27.01.2011r.

Na konferencji pt. „ZIELEŃ W MIASTACH - ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA”, gościem specjalnym konferencji był członek zarządu PSDZ Pan Jarema Andrzej Rabiński, który przedstawił wykład pt. „ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE REALIZACJI DACHÓW ZIELONYCH - ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA”.

W toku wykładu omówiono miedzy innymi poniższe zagadnienia:
• powierzchnia biologicznie czynna, a dach zielony;
• kompensacja przyrodnicza, a tzw. „nasadzenia zamienne” 
• czy są możliwe na dachu zielonym?, (jakim?);
• formalni uczestnicy procesu budowlanego (inwestor, projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru);
• nadzór autorski, inwestorski i techniczny (- rozróżnienie pojęć w rozumieniu definicji legalnych);
• specjalistyczny nadzór budowlany czy monitoring przyrodniczy? (+ rozróżnienie pojęć formalnych);
• odpowiedzialność cywilna za wady powstałe przy projektowaniu i realizacji zielonych dachów. 

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages