Specjalności rzeczoznawców PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, działając, w trybie określonym w § 6 ust 1 i 2 REGULAMINU POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „DACHY ZIELONE”, określił Uchwałą Nr 05/ZS/2014, z dnia 16 maja 2014 roku, następujące specjalności w jakich powoływani będą kolejni Rzeczoznawcy PSDZ:

Zespół do spraw weryfikacji

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” Uchwałą Nr 06/ZS/2014 z dnia 16 maja 2014 roku, wzywa Rzeczoznawców PSDZ do wyłonienia ze swego składu, w drodze losowania, minimum trzyosobowego ZESPOŁU DO SPRAW WERYFIKACJI oraz przeprowadzenia weryfikacji przedstawionych przez kandydata na Rzeczoznawcę PSDZ - NOT Pana Michała Przemysława WOSZCZYKA (zwanego dalej Kandydatem) dokumentów, a następ

Wybór naszego członka na sekretarza Komisji Ochrony Środowiska NOT

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, w dniu 27-03-2014 roku Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" - Pan Jarema Andrzej Rabiński został wybrany (jednomyślnie) przez przedstawicieli branżowych organizacji technicznych na SEKRETARZA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej).

Kampania edukacyjna firmy OPTIGRÜN poświęcona zielonym dachom

Nasz członek wspierający, firma OPTIGRÜN, rozpoczyna kampanię poświęconą zagadnieniom związanym z zielonymi dachami i rozpoczyna ją od najmłodszych. Wszystkie dzieci w przedszkolach i szkołach posiadających zielony dach, mogą bezpłatnie otrzymać niedawno wydaną książkę dla dzieci "Czworo przyjaciół znajduje nowy dom".

Nowy członek PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 03/ZS/2014, z dnia 6 lutego 2014 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” panią Magdalenę Martę SKIBNIEWSKĄ.

Pages