Warsztaty PSDZ w Warszawie 8-9.05.2013r

Szkolenie (WARSZTATY) realizowane było w ramach PROJEKTU „OGRÓD NAD GŁOWĄ - CZYLI SZWAJCARSKIE „ZIELONE DACHY” I „ŻYJĄCE ŚCIANY” MODELEM I INSPIRACJĄ DLA INNOWACYJNYCH DZIAŁAŃ POLSKICH SAMORZĄDÓW (GMIN) NA RZECZ OSZCZĘDNOŚCI ENERGII I OCHRONY KLIMATU i skierowane (głównie) dla pracowników organów administracji samorządowej.

Warsztaty PSDZ we Wrocławiu

W dn. 17 kwietnia b.r. we Wrocławiu odbyły się organizowane i prowadzone przez PSDZ warsztaty dla gmin w ramach programu szwajcarskiego "Ogród nad głową czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu. Szczegółowe informacje w pliku PDF.

Nowy członek wspierający PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 9/ZS/2013, z dnia 9 kwietnia 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” osobę prawną: P.P.H. LEMAR Sp. z o.o.

Nowy członek zwyczajny PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 8/ZS/2013, z dnia 30 marca 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” panią Martę KASZUBA.

Nowy Wykładowca PSDZ

Po rozpoznaniu wniosku z dnia 27.03.2013 roku, Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", w drodze indywidualnego zbierania głosów, działając w trybie określonym w § 10 REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA WYKŁADOWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 7/ZS/2013 z dnia 29 marca 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, wpisał na L

Pages