Nowi członkowie zwyczajni PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 1/ZS/2013, z dnia 11 marca 2013 roku, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” następujące osoby: 
• Pan Piotr Marian BEŁDYGA
• Pan Piotr Łukasz MUSZYŃSKI
• Pan Zbigniew Mieczysław ŚLADOWSKI

Pages