Konin: powstały parki kieszonkowe i zielone podwórko miejskie

W Koninie w ramach realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” są już realizowane inwestycje w zakresie zielonej infrastruktury. Powstały dwa parki kieszonkowe i zielone podwórko miejskie. Zostało wykonane zielone podwórko miejskie „Amfiteatr” oraz dwa parki kieszonkowe: „Szaga” na Zatorzu i „11 Listopada” na V osiedlu. 

Miasto Piastów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym Zagospodarowanie terenów, farmy owocowo-warzywne, zielone ściany, renaturyzacja rowu, ogrody deszczowe w Piastowie

Miasto Piastów zaprasza do składania ofert w postepowaniu przetargowym: Zagospodarowanie terenów, farmy owocowo-warzywne, zielone ściany, renaturyzacja rowu, ogrody deszczowe w Piastowie, w ramach projektu pn.: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Pages