Nowy Rzeczoznawca PSDZ-NOT

Miło nam poinformować o wyłonieniu nowego Rzeczoznawcy PSDZ-NOT. Pani dr inż. Karolina Kolasińska jest Kierownikiem Zakładu Inżynierii i Gospodarki Wodnej w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym-Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach. Uzyskała uprawnienia Rzeczoznawcy PSDZ-NOT w specjalności: dobory roślin, inżynieria wodna, substraty i podłoża do upraw roślin, ochrona środowiska.

Pages