Relacja z warsztatów w ramach projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Pod koniec maja odbyły się warsztaty w ramach projektu projektu pn: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa„, którego celem jest wzmocnienie odporności miasta na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie

Konin: powstały parki kieszonkowe i zielone podwórko miejskie

W Koninie w ramach realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” są już realizowane inwestycje w zakresie zielonej infrastruktury. Powstały dwa parki kieszonkowe i zielone podwórko miejskie. Zostało wykonane zielone podwórko miejskie „Amfiteatr” oraz dwa parki kieszonkowe: „Szaga” na Zatorzu i „11 Listopada” na V osiedlu. 

Miasto Piastów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym Zagospodarowanie terenów, farmy owocowo-warzywne, zielone ściany, renaturyzacja rowu, ogrody deszczowe w Piastowie

Miasto Piastów zaprasza do składania ofert w postepowaniu przetargowym: Zagospodarowanie terenów, farmy owocowo-warzywne, zielone ściany, renaturyzacja rowu, ogrody deszczowe w Piastowie, w ramach projektu pn.: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Ostatnie dni rejestracji na Kongres w Berlinie

The World Congress on Green Buildings 2023 w Berlinie i online to trzydniowe wydarzenie poświęcone wszystkim aspektom zielonych budynków (zazielenianie dachów, elewacji i wnętrz) wraz z powiązanymi tematami (w tym klimat miejski, zarządzanie wodą deszczową, zrównoważony rozwój, miasto przyszłości). Kongres odbywa się od 27 do 29 czerwca 2023.

Piastów - warsztaty

Pod koniec maja odbyły się warsztaty w ramach projektu projektu pn: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa", którego celem jest wzmocnienie odporności miasta na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnej społeczności.

Pages