Wstąpienie do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 19.07.2010 r.

30 czerwca 2010 r. na posiedzeniu Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przyjęto w poczet członków nadzwyczajnych Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”. Naczelna Organizacja Techniczna jest jedną z największych polskich organizacji zrzeszających stowarzyszenia inżynierskie. FSNT-NOT definiuje swoją działalność w następujący sposób: Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Członkostwo w posiadającej ponad 170 letnią tradycję wspólnocie otwiera przed Stowarzyszeniem wiele możliwości rozwoju oraz stwarza okazje do prezentowania wspólnych poglądów i problemów w odniesieniu do kierunków i warunków rozwoju edukacji, nauki, techniki w zakresie upowszechniania nowych technologii oraz podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.