II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 20.06.2010 r.

20.06.2010 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. 'Uwarunkowania techniczne i przyrodnicze zagospodarowania wód opadowych", której Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” było współorganizatorem. Konferencja została zorganizowana w Tucholi w dniach 21-23.10.2010 r. Zgłaszania uczestnictwa i wysłania streszczenia referatu można było dokonać do dnia 15.06.2010 r. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w listopadzie 2010 r. planowana jest druga konferencja pt. "Zjawiska ekstremalne w eksploatacji infrastruktury komunalnej". Konferencja odbędzie się w Zegrzu k/Warszawy. W konferencji tej, z uwagi na fakt, że Polskie Stowarzyszenie ,,Dachy zielone" jest jednym z głównych organizatorów, kładziemy duży nacisk na tematykę zielonych dachów. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Broszura informacyjna:

Broszura konferencyjna
PDF icon Pobierz (4.04 MB)