Zaproszenie na konferencję otwierającą projekt pn: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki i Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (Norwegian Association for Green Infrastructure NFGI) oraz Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" jako współorganizator mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję otwierającą Projekt pod nazwą:

Zaproszenie na konferencję otwierającą projekt w Piastowie

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ OTWIERAJĄCĄ PROJEKT pn: „UTWORZENIE ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW” REALIZOWANY PRZEZ MIASTO PIASTÓW ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO W RAMACH PROGRAMU ŚRODOWISKO, ENERGIA I ZMIANY KLIMATU ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATU I ADAPTACJA DO ICH SKUTKÓW.

Pages