AKTUALNOŚCI

Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych N.O.T. – Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

10.06.2016 r.
Szkolenie

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” zaprasza na szkolenie w „WYMOGI FORMALNO-PRAWNE OKREŚLAJĄCE SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I FORMĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ZIELENI, które odbędzie się w dniu 10-06-2016 roku, od godz. 14:00 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a, sala 4c.

Członkowie PSDZ i Studenckiego Koła Naukowego otrzymają bezpłatnie Certyfikaty PSDZ – NOT (w formie pdf-ów). W przypadku wydruków kosz wynosi 10 pln. Koszt szkolenia i certyfikatu dla pozostałych Uczestników 110 pln.

Członkowie PSDZ i Studenckiego Koła Naukowego zainteresowani WYDRUKIEM CERTYFIKATU lub POZOSTAŁE OSOBY zainteresowane udziałem w certyfikowanym szkoleniem proszone są o zgłoszenie powyższego na adres e-mail: rzeczoznawca@rabinski.pl.

.....................................................................................

23.05.2016 r.
Certyfikaty ze szkolenia SOPREMA

Certyfikaty ze szkolenia dla architektów pt. "Zielone dachy w systemie firmy Soprema" są do pobrania tutaj lub w zakładce CERTYFIKACJE / SZKOLENIA / CERTYFIKOWANE SZKOLENIA W SOPREMA.

.....................................................................................

20.05.2016 r.
Nowi członkowie PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 8/ZS/2016, z dnia 20 maja 2016 roku, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”:
• Panią BUKOWSKĄ AGNIESZKĘ
• Panią JANOWSKĄ MONIKĘ ANNĘ
• Pana RAKOCZY PIOTRA
• Panią SALOMONOWSKA KAROLINĘ ANNĘ
• Pana STASZCZYK MARCINA STANISŁAWA

.....................................................................................

19.05.2016 r.
Nowy rzeczoznawca PSDZ

Na podstawie, przedstawionego przez wiceprezesa PSDZ - Pan Jaremę Andrzeja Rabińskiego, Protokołu Zespołu ds. Weryfikacji z dnia 19.05.2016 roku, Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", w drodze indywidualnego zbierania głosów, działając w trybie określonym w § 10 REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, niniejszą Uchwałą wpisuje na LISTĘ RZECZOZNAWCÓW PSDZ Pana Piotra MUSZYŃSKIEGO, w specjalności:
• projektowanie (technologie);
• wykonawstwo (realizacja, budowa);
• eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja);
• naprawy;
• rewitalizacja (modernizacja).

.....................................................................................

23.05.2016 r.
Certyfikowane szkolenie z dachów zielonych dla architektów

Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" oraz firma Soprema Polska zapraszają na certyfikowane szkolenie dla architektów pt. "Zielone dachy w systemie firmy Soprema".

Szkolenie odbędzie się 23 maja 2016 roku w Błoniu pod Warszawą (w siedzibie Soprema Polska) w godzinach: 9:00-17:00. Przewidywana liczna uczestników: 25 osób.

więcej Więcej

.....................................................................................

10.05.2016 r.
Wyłoniono zespół do spraw weryfikacji kolejnego kandydata na Rzeczoznawcę NOT - PSDZ

Zarząd PSDZ zawiadamia, że działając w trybie określonym w § 9 ust 1 REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „DACHY ZIELONE” [zwanego dalej Regulaminem], wyłonił ZESPÓŁ DO SPRAW WERYFIKACJI [zwany dalej ZESPOŁEM] kandydata na Rzeczoznawcę NOT - PSDZ - Pana Piotra MUSZYŃSKIEGO.

więcej Więcej

.....................................................................................

27-28.04.2016 r.
III Kongres E(x)plory

Fundacja Zaawansowanych Technologii oraz WPT - Wrocławski Park Technologiczny S.A. zapraszają na III Kongres E(x)plory, który odbędzie się 27-28 kwietnia we Wrocławiu. Tematem przewodnim wydarzenia są „Innowacje w przestrzeni”. Jednym z punktów programu będzie panel dyskusyjny pt. 'Zielona innowacja, czyli współpraca zaawansowanej technologii z naturą', w którym weźmie udział prezes PSDZ, dr inż. Marta Weber-Siwirska. Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny na stronie: kongres.explory.pl. Jako partner merytoryczny, serdecznie zapraszamy!

.....................................................................................

25.03.2016 r.
Certyfikaty ze szkolenia ZinCo

Certyfikaty ze szkolenia dla projektantów i dozoru technicznego dachów zielonych w systemie ZinCo są do pobrania tutaj lub w zakładce CERTYFIKACJE / SZKOLENIA / CERTYFIKOWANE SZKOLENIA W SYSTEMIE ZinCo.

.....................................................................................

Jesień 2016 r.
Konferencja pt. "Nowoczesne technologie dla terenów zieleni"

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informuję, iż Polskie Stowarzyszeine „Dachy Zielone” zostało oficjalnym partnerem konferencji pt. "Nowoczesne technologie dla terenów zieleni", organizowanej przez Katedrę Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Ogrody Rakoczy.

Termin konferencji został przełożony na jesień 2016. O nowym terminie poinformujemy na naszej stronie.

.....................................................................................

28.01.2016 r.
Spotkanie konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT-NOT

28 stycznia 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT-NOT z prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w sprawie znowelizowanej ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”. Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" reprezentował wiceprezes - Jarema A. Rabiński. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej NOT.

.....................................................................................


Więcej wydarzeń Więcej wydarzeń

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, że powstało Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ). Tu pewnie pierwszą myślą, jaka przyjdzie do głowy części czytelników będzie: Kolejne Stowarzyszenie? W jakim celu? Przecież w zielonej branży działa wiele organizacji zajmujących się podobną tematyką? To wszystko prawda, jednak zdaniem założycieli PSDZ nowe stowarzyszenie idealnie uzupełnia ofertę oraz „bierze pod swoje skrzydła” branżę, która – jak żadna inna dziedzina – łączy wiele dyscyplin z zakresu budownictwa, architektury i kształtowania krajobrazu.

więcej Więcej

Facebook

Na Facebook'u powstał profil Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”:
http://www.facebook.com/PSDZ-NOT

Google+

Profil stowarzyszenia jest również dostępny na Google+ .

JUŻ JEST! DO BEZPŁATNEGO POBRANIA!
PORADNIK DLA GMIN pt. ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ZIELONYCH DACHÓW I ŻYJĄCYCH ŚCIAN.
Dostępny w zakładce OPRACOWANIA i bezpośrednio tutaj:

Pobierz PDF POBIERZ PODRĘCZNIK [PDF]

Życzymy Państwu miłej lektury.

Dachy Zielone