Bądź na bieżąco z nowoczesnymi technologiami - zielone dachy. żyjące ściany.

Zielona architektura stanowi obecnie bardzo ważny element zrównoważonego rozwoju miast. W Polsce w ostatnich 10 latach rosnąca świadomość ekologiczna jak i znaczące korzyści ekologiczne stanowią podstawę rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie zielonych dachów oraz żyjących ścian.

Aktualnie niekonwencjonalne formy zieleni można spotkać we wszystkich większych miastach na całym świecie wnosząc szereg korzyści społecznych, ekologicznych oraz estetycznych.

Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone stanowi ogólnopolską platformę promocji i upowszechniania wiedzy w zakresie zielonych dachów oraz żyjących ścian.

Dołącz do inspirującej sieci łączącej ekologię, ekonomię oraz architekturę!


Stowarzyszenie -Historia

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, że powstało Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ). Tu pewnie pierwszą myślą, jaka przyjdzie do głowy części czytelników będzie: Kolejne Stowarzyszenie? W jakim celu? Przecież w zielonej branży działa wiele organizacji zajmujących się podobną tematyką? To wszystko prawda, jednak zdaniem założycieli PSDZ nowe stowarzyszenie idealnie uzupełnia ofertę oraz „bierze pod swoje skrzydła” branżę, która – jak żadna inna dziedzina – łączy wiele dyscyplin z zakresu budownictwa, architektury i kształtowania krajobrazu. Branżę, która z jednej strony bardzo dynamicznie się rozwija, z drugiej jednak charakteryzuje ją zbyt duża dowolność i brak regulacji, tak potrzebnych do profesjonalnego działania.

...ale opowiedzmy w skrócie jak doszło do powstania PSDZ. Zaczęło się od niewinnej rozmowy przedstawicielki jednej z polskich firm wykonawczych z Prezesem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dachów Zielonych (European Federation of Green Roof Associations, EFB) podczas konferencji EFB w Budapeszcie w lutym 2008 roku. Widząc potencjał, jaki drzemie w naszym kraju Dusty Gedge poddał pod rozwagę ideę powołania w Polsce branżowego stowarzyszenia, a co za tym idzie wstąpienia w szeregi EFB. Gdy po powrocie do kraju rozmówczyni Dusty’ego zaczęła szukać aprobaty oraz dzielić się ideą ze znajomymi z branży okazało się, że z podobnym zamiarem nosiło się więcej osób, które także rozważały utworzenie tego typu organizacji oraz szukały kontaktu z europejską federacją. Tak się szczęśliwie złożyło, że grono inicjatorów spotkało się w dniach 20-21 listopada 2008 roku na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy zagospodarowania wód opadowych” we Wrocławiu, gdzie zapadła ostateczna decyzja o utworzeniu polskiej organizacji.

Następnie sprawy potoczyły się dość szybko. Każdy z zainteresowanych na własną rękę werbował kolejnych potencjalnych członków, doszło do spotkania założycielskiego, na którym dopełniono niezbędnych formalności oraz rozpoczęto procedurę rejestracji Stowarzyszenia. Z dniem 2 kwietnia 2009 roku PSDZ zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Na pierwszym walnym zebraniu, które odbyło się w czerwcu 2009 roku dokonano wyboru władz PSDZ oraz ustalono priorytety działania na najbliższe miesiące.

I tu przechodzimy do sedna sprawy, odpowiedzi na pytanie, czym nowa organizacja będzie się dokładnie zajmować, jakie są cele jej działania i jakimi środkami zamierza te cele osiągnąć. Członkowie PSDZ stawiają przede wszystkim na dalszy rozwój idei tworzenia dachów zielonych w Polsce oraz utworzenie platformy i sieci współpracy podmiotów zajmujących się planowaniem, projektowaniem, tworzeniem, użytkowaniem, naprawą, produkcją i dostawą materiałów, badaniem i promowaniem dachów zielonych. Czy cel nie jest przypadkiem zbyt ambitny? Zdecydowanie nie, członkowie założyciele PSDZ są przekonani, że uda się go zrealizować. Przemawia za tym fakt, że obecnie, pomimo iż stowarzyszenie skupia jeszcze niewielką liczbę 24 członków założycieli, to ma już w swoich szeregach przedstawicieli różnych branż (zajmujących się tematyką dachów zielonych) - od środowisk naukowo-badawczych począwszy, przez architektów, producentów, dystrybutorów po firmy wykonawcze. Chcą oni wspólnie wypracować wytyczne tworzenia dachów zielonych oraz dążyć do ich normalizacji, promując jednocześnie zasady uczciwej konkurencji. Liczą na to, iż będą w stanie upowszechnić wiedzę na temat dachów zielonych, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa.

PSDZ zamierza inicjować projekty naukowo-badawcze w dziedzinach związanych z dachami zielonymi oraz służyć upowszechnianiu ich wyników. Stowarzyszenie planuje również organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń, których uczestnicy będą mogli uzyskać fachową wiedzę w tej szerokiej i ciekawej dziedzinie. Ważnym punktem programu działania będzie także współpraca z administracją publiczną i samorządową oraz instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia w kraju i zagranicą. Dzięki członkostwu w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dachów Zielonych PSDZ będzie w stanie skorzystać z doświadczenia innych krajów, co powinno zaowocować urozmaiceniem oferty oraz szybszym pokonywaniem kolejnych szczebli w dążeniu do realizacji zamierzonych celów. Czy to Państwa przekonuje? Wierzę, że tak, i mam nadzieję, że znajdą się osoby, które będą chciały do nas wkrótce dołączyć. Serdecznie zapraszamy!

Do członków założycieli należą:

 • Burszta-Adamiak Ewa, nauczyciel akademicki
 • Drabiński Andrzej, nauczyciel akademicki
 • Gryczyńska Balbina, specjalista ds. międzynarodowych stosunków ekonomicznych
 • Gryczyńska Jolanta, właściciel firmy projektowo-wykonawczej - architektura krajobrazu
 • Hadała Magdalena, właściciel firmy projektowo-wykonawczej - architektura krajobrazu
 • Kania Andrzej, doradca techniczny - systemy dachów zielonych ZinCo
 • Konopka Witalis, właściciel firmy projektowo-wykonawczej - architektura krajobrazu, producent materiału szkółkarskiego
 • Kożuchowski Paweł, producent i dystrybutor materiałów do dachów zielonych
 • Łomotowski Janusz, nauczyciel akademicki
 • Łyczko Wojciech, nauczyciel akademicki
 • Mioduszewska Magdalena, student (ochrona środowiska, WSEiZ Warszawa)
 • Mitrus-Kasprzak Beata, architekt krajobrazu
 • Nitecka-Frączyk Dorota, architekt krajobrazu
 • Olejniczak Ewa, manager produktu - systemy dachów zielonych Optigrün
 • Pape Dorota, architekt krajobrazu
 • Piątek-Kożuchowska Ewa, wydawca - redaktor naczelny e-kwartalnika "Dachy Zielone"
 • Pieniążek Zofia, architekt krajobrazu
 • Pływaczyk Leszek, nauczyciel akademicki
 • Pływaczyk Anna, nauczyciel akademicki
 • Skarżyński Daniel, architekt krajobrazu - menażer produktu - system zielonych ścian
 • Szajda-Birnfeld Ewelina, architekt krajobrazu
 • Weber-Siwirska Marta, nauczyciel akademicki
 • Wróblewski Krzysztof, właściciel firmy projektowo-wykonawczej - architektura krajobrazu