Sympozjum FBB

Niemiecka organizacja zielonych dachów FBB zaprasza na sympozjum, które odbędzie się w Korntal 4 marca 2015 r. (hotel Abaco). FBB będzie na tym sympozjum świętować 25-lecie istnienia. Całe spotkanie będzie prowadzone w języku niemieckim.

Poniżej zamieszczona pełna treść zaproszenia w języku niemieckim i angielskim.

Sehr geehrte Damen und Herren,

EFB MEETING 2014

W dniach 15 ~ 17 maja 2014 roku, w Polsce we Wrocławiu odbędzie się (organizowane przez PSDZ) EFB MEETING 2014, to jest (zamknięty dla publiczności) kongres krajowych Zarządów branżowych stowarzyszeń zrzeszonych w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dachów Zielonych EFB (European Federation

Pages