Zarząd:

dr Marta Weber-Siwirska                - Prezes Zarządu
Jarema Andrzej Rabiński   - Wiceprezes Zarządu
Paulina Chyrc   - Sekretarz Zarządu
dr Daniel Skarżyński   - Skarbnik Zarządu
Michał Woszczyk   - Członek Zarządu
Marta Żaryn   - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Witalis Konopka                         - Przewodniczący
Jolanta Gryczyńska   - Członek
Maciej Krajewski   - Członek