Międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia PSDZ: Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian odbyła się 19-21 września 2019. Ponad 150 uczestników z całego świata zgromadziło się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu by móc posłuchać 40 referatów w zakresie szeroko pojętej zielonej infrastruktury.

Strona konferencji: https://konferencja.psdz.pl/pl/galeriapsdz/