Wrocław, 10 marca 2017

Wydano 26 Certyfikatów PSDZ-NOT potwierdzających udział w szkoleniu.