Wrocław, 09.03.2018

Wydano 82 Certyfikaty PSDZ-NOT potwierdzające udział w szkoleniu.